Můžete se těšit na fotky, které mají příběh s emocí.

 Mým záměrem je zachytit kreativně snímky za pomoci přirozeného světla v prostředí,

tam kde se cítíte dobře, u vás doma nebo v přírodě.